Culturele verschillen tussen Nederland en Frankrijk

De cultuurverschillen tussen Nederland en Frankrijk volgens de dimensies van Geert Hofstede.

Machtafstand

De definitie machtsafstand (Power Distance Index (PDI)) verwijst naar de mate van ongelijkheid die er bestaat – en wordt aanvaard – bij mensen met en zonder macht.Toolshero.nl

Nederland: 38

Machtafstand is in Nederland laag. In het bedrijfsleven, is de hierarchië klein. Nederlanders worden in het algemeen ontevreden als er veel ongelijkheid in de maatschappij is.

Frankrijk: 68

In Frankrijk is de machtafstand juist groot. Hierarchië is belangrijk in het bedrijfsleven. Inkomsensongelijkheid is groter in Frankrijk dan in Nederland. De meeste werknemers verwachten dat een baas beslissingen neemt.

Individualisme

De definitie Individualisme (IDV) verwijst naar de kracht van de onderlinge banden tussen individuen in een bepaalde gemeenschap.Toolshero.nl

Nederland: 80

Vrijheid van het individu in het leven is heel belangrijk in Nederland. Behoefte aan vrijheid is groot in Nederland.

Frankrijk: 71

Indivualisme is ook belangrijk in Frankrijk, maar de cohesie en loyaliteit aan een groep (bv: bedrijf en familie) is iets belangrijker dan in Nederland, waardoor de lagere mate van indivualisme in Frankrijk dan in Nederland.

Masculiniteit

Deze definitie Masculiniteit (Masculinity;MAS) verwijst naar de mate waarin een samenleving zijn waarden naleeft in de vorm van traditionele mannen- en vrouwenrollen.Toolshero.nl

Nederland: 14

Feminiene waarden zoals kwaliteit van het leven, aandacht aan relatie en harmonie zijn heel belangrijk in Nederland. De onderscheid tussen eigenschappen van mannen en vrouwen is niet zo strict als in landen waar masculiene waarden belangrijk zijn. Vrouwen mogen ook masculiene waarden in Nederland tonen (bv: assertiviteit).

Frankrijk: 43

In Frankrijk, zijn feminiene waarden ook belangrijker dan masculiene waarden, maar in mindere mate dan in Nederland. Het wordt in sommige situaties wel verwacht dat vrouwen lief en dienstbaar zijn terwijl mannen hard en assertief moeten zijn. Maar zowel de Fransen als de Nederlanders hechten veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé. Dit is meer een feminiene waarde.

Onzekerheidsvermijding

De definitie ‘onzekerheid’ (Uncertainty/Avoidance Index – UAI) verwijst naar de mate van angst die leden in een samenleving voelen wanneer zij te maken krijgen met onbekende en onzekere situaties.Toolshero.nl

Nederland: 53

Nederlanders zijn vaak innovatief in het oplossen van belangrijke probelemen (bv: Deltaplan tegen overstrommingen, gedoogbeleid voor het gebruik van cannabis).

Frankrijk: 86

De meeste Fransen willen de risico’s zo veel mogelijk beperken. Ze beleggen niet graag op de beurs bijvoorbeeld. Ze sparen liever. De regelgeving en daardoor bureaucratie is best groot in Frankrijk. De meeste Franse werknemers vinden baanzekerheid erg belangrijk.

Statistieken van Nederland en Frankrijk.

Vergelijkingen van statistieken tussen Nederland en Frankrijk
Nederland Frankrijk
Index van de menselijke ontwikkeling in 2014 1 0.922 0.888
Werkloosheid in maart 2019(%)2 3.3 8.8
Index criminaliteit3 29.89 43.66
Percentage duurzame energie in consumptie4 4.4 8.6
Rapportage werelwijde geluk5 7.339 6.478

1UNDP statistics

2Eurostat statics

3Numbeo rankings

4Eurostat statistics

5World Happiness Report